ЦЕНОРАЗПИСПреглед                                         70    лв

Венерически преглед    100 

Вторичен преглед       50    

Криотерапия                        50   


                                                                               Кабинетът  работи с  РЗОК