KNUCLE PADS

Knuckle pads (Helodermia anularis) са добре ограничени кръгли или овални плаки (задебелявания на кожата), с големина 2-3 см. в диаметър. Имат плътно-еластична консистенция и са неболезнени. Разполагат се по разгъвните повърхности на интерфалангеалните стави на пръстите на ръцете и краката.

Представляват атавистичен белег или са вследствие на повтарящи се травми при спортисти. Началото им е в пубертета или по-късно.

Представляват само козметичен проблем, лечение не е необходимо. По желание на пациента може да се приложи криотерапия.