ПОЛИМОРФНА СВЕТЛИННА ЕРУПЦИЯ

Полиморфната светлинна ерупция (Polymorphic light eruption, PLE, Photodermatitis polymorpha chronica) е заболяване, което възниква под влияние на ултравиолетовата радиация и протича със сърбящи еритемо-папули, плаки или везикули по откритите части на тялото. Симптомите се появяват ден или два след излагане на слънце.

КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЛИМОРФНА СВЕТЛИННА ЕРУПЦИЯ?

При различните болни участват различни дължини на ултравиолетовия спектър, като при две трети от тях еритемата се индуцира от UVА лъчи, а при другата трета - от UVB и UVA лъчи.

Понякога заболяването се развива след предшестващ контактен алергичен дерматит. Счита се, че полиморфната светлинна ерупция протича по механизмите на забавения тип алергични реакции.


КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ПРИ ПОЛИМОРФНАТА СВЕТЛИННА ЕРУПЦИЯ?

Полиморфната слънчева ерупция се среща много по-често, отколкото се диагностицира. По-често се засягат индивиди със светла кожа и жени до 30-годишна възраст. Рядко се установява фамилност.

Заболяването се появява през пролетта, персистира интермитентно през лятото и заглъхва през есента. Възможно е да възникне и през зимните месеци под влияние на отразената от снега слънчева светлина.

Най-често обривите се появяват от 15 минути до няколко часа след експозиция на слънце. По-рядко това се случва след латентен период от няколко дни до седмици. Съществуват и случаи на възникване и след продължително излагане на слънце.

Обективните промени се наблюдават симетрично по различните части на откритата или закрита с леки дрехи кожа. Обривите засягат носа, скулите, брадата, страничните и задни части на шията, горните части на торса, мишниците, основата на горните крайници.

Обривите са сърбящи и се представят от еритемни или с цвета на останалата кожа папули, плаки или везикули, които се разполагат поединично, групират се или конфлуират.

Понякога по лицето се наблюдават везикули, папуловезикули или генерализиран едем. Изключително рядко заболяването протича само единствено с еритем или сърбеж.

Заболяването се нарича полиморфна светлинна ерупция, защото протича с полиморфен обрив: папули; пруриго-папули; везикули; екземни плаки; лихенификации; обриви тип еритема мултиформе.

Обрива персистира неопределено време и може спонтанно да намалее или да премине. След оздравяване не оставят цикратриси.


КАК СЕ ЛЕКУВА ПОЛИМОРФНАТА СВЕТЛИННА ЕРУПЦИЯ?

Профилактиката на полиморфната слънчева ерупция включва ограничаване и избягване на излагането на слънце, локално приложение на откритите части на фотопротектори.

Лечението е с локални кортикостероиди, при по-тежки случаи се назначават синтетични антималарийни средства, витамин PP и общи кортикостероиди.

Прилага се и постепенно закаляване посредством фракционирано слънчево облъчване, като с подобна цел се препоръчва PUVA-терапията 2-3 пъти седмично, няколко седмици преди излагане на слънце.