КАКВО Е ПИОДЕРМИЯ ШАНКРИФОРМИС?

Пиодермия шанкриформис (Pyodermia chancriformis) или пиодерма шанкриформис (Pyoderma chancriformis) е заболяване, наподобяващо твърдия шанкър (улкус дурум) при сифилис.

КОЙ Е ПРИЧИНИТЕЛЯТ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО?

Етиопатогенезата е неизвестна. Подозира се некротична реакция към стафилококус ауреус, инокулиран при лека травма.

КАКВА Е КЛИНИКАТА ПРИ ПИОДЕРМИЯ ШАНКРИФОРМИС?

Заболяването се среща рядко. Засягат се деца и млади хора. Лезиите се локализират по гениталиите, клепачите, устните и устната кухина и обикновено са единични. Представя се от рязко ограничен, кръгъл или овален, леко проминиращ и слабо болезнен инфилтрат.

Постепенно повърността еродира и се образува кръгловата язва, около 1 см в диаметър, с индурирана основа, отсечени, плътни ръбове и еритемна ареола около нея.

Нараства бавно за няколко дни. Основата и в началото е червена, след това става гнойна или некротична и се покрива с некротичен налеп. Регионалните лимфни възли са умерено увеличени, плътни и болезнени. Без лечение язвата персистира няколко седмици, като оставя повърхностен белег.

КАК СЕ ЛЕКУВА ПИОДЕРМИЯ ШАНКРИФОРМИС?

Използват се широкоспектърни антибиотици локално и общо.