Парапсориазис (Parapsoriasis) е група от заболявания, протичащи с лющещи се петна, леко надигнати папули или плаки, приличащи на псориазис.


КАКВИ ФОРМИ НА ПАРАПСОРИАЗИС СЪЩЕСТВУВАТ?

В групата на заболяванията, обединени под термина "парапсориазис" се включват:

Парапсориазис с малки плаки

Парапсориазис с малки плаки е сравнително рядка дерматоза, която се появява по-често при възрастни мъже.

Заболяването започва с няколко симетрично разположени малки, обикновено под 5 см в диаметър, овални или кръгловати розовочервеникави или жълточервеникави петна, локализирани по тялото, особено по страничните части на гръдния кош и крайниците.

Обикновено лицето, дланите и стъпалата не се засягат. Петната са покрити с фини питириазиформени сквами и имат леко набръчкана повърхност. Те не са инфилтрирани и не предизвикват субективни оплаквания.

Дребноплакатната форма на парапсориазиса е с хронично протичане (десетки години), но с добра прогноза. В някои случаи се наблюдава спонтанно излекуване.

Диагнозата се поставя след кожна биопсия. Хистопатологично промените наподобяват на тези при дискретно проявен повърхностен хроничен дерматит - огнищна паракератоза, лека спонгиоза, периваскуларен лимфоцитен инфилтрат в дермата.

Лечението на парапсориазис с малки плаки включва кортискотероидни препарати и ултравиолетови облъчвания от изкуствени или естествени източници.

Парапсориазис с големи плаки

Парапсориазис с големи плаки е потенциално малигнено заболяване. Среща се рядко, предимно в средна възраст.

В областта на големите гънки, хълбоците, глутеусите и гърдите се появяват асиметрични големи, над 10 см в диаметър, петна с неправилна форма, тъмночервено-кафеникав цвят, леко набръчкана повърхност и лека десквамация.

Обикновено след 2-3 години настъпва атрофия с поява на телеангиектазии и ретикулирани хипер- и депигментации - картината на пойкилодермия.

След 10-20 и повече години, при едроплакатната форма на парапсориазиса може да се развие инфилтрация на плаките и заболяването да се трансформира в малигнен лимфом (Mycosis fungoides).

Диагнозата се поставя след кожна биопсия. В началните стадии хистопатологията показва лека акантоза, атрофия на епидермиса, вакуолна дегенерация на базалните клетки, оскъден епидермотропизъм на единични клетки и рядко малки абсцеси на Pautrier.

В дермата има дилатирани капиляри и периваскуларен или ивицовиден инфилтрат, съставен предимно от лимфоцити, малко хистиоцити и плазмоцити, както и атипични лимфоцити с хиперхромни ядра.

В по-късните стадии клетъчният инфилтрат се състои предимно от Т-лимфоцити. В много случаи съществува прилика с хистологичната картина на Mycosis fungoides. Откриват се клетки на Sezary.

Лечението на парапсориазис с големи плаки е с локални кортикостероиди и облъчване с изкуствена или естествена ултравиолетова светлина. При данни за малигнена трансформация се прилагат цитостатици и кортикостероиди.

Мрежовиден парапсориазис

Мрежовиден парапсориазис е рядък вариант на парапсориазиса с големи плаки. Манифестира се с обширна ерупция на лющещи се макули и папули, разположени по мрежовиден или зебровиден модел. Възможно е да се превърне в пойкилодермия.