КАКВО Е НУМУЛАРНА ЕКЗЕМА?

Нумуларната екзема (Eczema nummulare, Nummular dermatitis) е сърбяща дерматоза, протичаща с ограничени сквамо-крустозни еритемни плаки, понякога леко ексудиращи, разположени предимно по екстензорните повърхности на крайниците. Това е една от по-редките форми на контактният дерматит или екзема.

КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА НА НУМУЛАРНА ЕКЗЕМА?

Засягат се главно деца под 10-годишна възраст, като проява на атопичен дерматит или мъже между 55- и 65-годишна възраст, вследствие от контакта с някои медикаменти, най-често неомицин, никелови и хромови съединения и др.

Като рискови фактори за развитие на нумуларна екзема се посочват сухотата на кожата, нарушената кръвна циркулация, развитието на бактериална инфекция, нараняването на кожата.

Крустите и вторичната импетигинизация са причина някои автори да приемат различни микроорганизми (обикновено се изолират златисти стафилококи) като етиологичен фактор, а други да ги считат за характерен белег на заболяването.

Според някои автори нумуларната и микробната екзема са синоними, според други нумуларната е форма на атопичен дерматит, а според трети е самостоятелно заболяване.


КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ПРИ НУМУЛАРНА ЕКЗЕМА?

Нумуларният дерматит се характеризира със сърбящи монетообразни ограничени еритемо-едемни плаки, от 2 до 10 см. в диаметър, бледо-розови до ярко червени.

По-късно се появяват папуло-везикули. Везикулите бързо се пукат и на тяхно място се наблюдават повърхностно еродиирани конусообразни папули, от които изтича лимфна течност, засъхваща в крусти.

Нерядко се развива последваща импетигинизация. С хронифицирането на процеса се появява десквамация. Понякога е налице една единствена плака, в други случаи плаките са множествени. Персистират различни периоди от време, в някои случаи са налице месеци наред.

По-често се засягат крайниците, при възрастни пациенти - основно долните крайници. Туловището се засяга по-рядко, при дисеминирани случаи.

С КАКВО СЕ БЪРКА НУМУЛАРНАТА ЕКЗЕМА?

Диференциалната диагноза включва атопичен дерматит, псориазис, парапсориазис плаката, дерматомикози, дерматитис херпетиформис.


КАКВО Е ЛЕЧЕНИЕТО НА НА НУМУЛАРНАТА ЕКЗЕМА?

Препоръчват се локални кортикостероидни кремове, комбинирани с антибиотици или химиотерапевтици.

Профилактиката на нумуларния дерматит се състои в отстраняване на дразнещите фактори, използването на емулиенти и хидратиращи средства.