КАКВО Е НУМУЛАРНА ЕКЗЕМА?

Нумуларната екзема (Eczema nummulare, Nummular dermatitis) е сърбяща дерматоза, протичаща с ограничени сквамо-крустозни еритемни плаки, понякога леко ексудиращи, разположени предимно по екстензорните повърхности на крайниците. Това е една от по-редките форми на контактният дерматит или екзема.

КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА НА НУМУЛАРНА ЕКЗЕМА?

Засягат се главно деца под 10 години, като проява на атопичен дерматит или мъже между 55 и 65 години, вследствие от контакта с някои медикаменти, най-често неомицин, никелови и хромови съединения и др.

Като рискови фактори за развитие на нумуларна екзема се посочват сухотата на кожата, нарушената кръвна циркулация, развитието на бактериална инфекция, нараняването на кожата.

Крустите и вторичната импетигинизация са причина някои автори да приемат различни микроорганизми (обикновено се изолират златисти стафилококи) като етиологичен фактор, а други да ги считат за характерен белег на заболяването.

Според някои автори нумуларната и микробната екзема са синоними, според други нумуларната е форма на атопичен дерматит, а според трети е самостоятелно заболяване.


КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ПРИ НУМУЛАРНА ЕКЗЕМА?

Нумуларният дерматит се характеризира със сърбящи монетообразни, ограничени, еритемо-едемни плаки, от 2 до 10 см. в диаметър, бледо-розови до ярко червени.

По-късно върху тези плаки се появяват папуло-везикули. Везикулите бързо се пукат и на тяхно място се наблюдават повърхностно еродирани конусообразни папули, от които изтича лимфна течност, засъхваща в крусти.

Нерядко се развива последваща импетигинизация. С хронифицирането на процеса се появява десквамация. Понякога е налице една единствена плака, в други случаи плаките са множествени. Персистират различни периоди от време, в някои случаи са налице месеци наред.

По-често се засягат крайниците, при възрастни пациенти - основно долните крайници. Туловището се засяга по-рядко, при дисеминирани случаи.

С КАКВО СЕ БЪРКА НУМУЛАРНАТА ЕКЗЕМА?

Диференциалната диагноза включва атопичен дерматит, псориазис, парапсориазис плаката, дерматомикози, дерматитис херпетиформис.


КАКВО Е ЛЕЧЕНИЕТО НА НА НУМУЛАРНАТА ЕКЗЕМА?

Препоръчват се локални кортикостероидни кремове, комбинирани с антибиотици или химиотерапевтици.

Профилактиката на нумуларния дерматит се състои в отстраняване на дразнещите фактори, използването на емулиенти и хидратиращи средства.