КАКВО Е МИКОЗА НА ГЛАВАТА?

Микоза на главата, Tinea capitis (Microsporia capillitii, Trichophytia capillitii, Favus capillitii) представлява микотична инфекция, причинена от дерматофитна инвазия в космите на капилициума и брадата.


КОИ СА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА МИКОЗА НА ГЛАВАТА?

Най-чести причинители на заболяването са следните видове:

  • Microsporum canis

  • Trichophyton verrucosum

  • Trichophyton tonsurans

  • Trichophyton schoenleini

  • Microsporum audoninsi

Тези причинители инвазират косъма, той задебелява, чупи се и остава като пънче, а около косъма се разполагат спорите на мицела.

Мицелните нишки растат в проксимална посока и двата процеса – растежа на мицела в дълбочина и кератинизацията на косъма в обратно направление се уравновесяват, така заболяването хронифицира.

В миналото, когато не е имало антимикотични средства, излекуването на деца с микоза на главата е ставало чак в пубертета, когато под хормонално влияние започват да се образуват фунгистатични мастни киселини С8 – С16 от потните жлези.


КАКВА Е КЛИНИКАТА ПРИ МИКОЗА НА ГЛАВАТА?

Заразяването най-често се осъществява при контакт на здрав с болен човек или от животно.

Първите клинични симптоми при микоза на брадата и главата се наблюдават приблизително две до три седмици след заразяването. Съществуват няколко типа инвазия на косменото стъбло:

Микроспория

Клиничната картина при Tinea capitis microsporica се характеризира с окръглени единични или множествени полета до 5-6см. в диаметър, с намалено до липсващо окосмяване по главата, които понякога могат да конфлуират. Космите са начупени равномерно на височина 2-3 mm от повърхността и са обвити с белезникави мицелни маншончета.

Трихофития

Tinea capitits trichophytica е форма на микоза на главата, при която се наблюдават различни по големина, с неправилна форма полета, чиято повърхност е еритемо-сквамозна. Засегнатите косми са начупени на нивото на кожата.

При микроспория се наблюдават големи, единични или няколко алопетични полета и малки спори. При трихофитията – малки, множествени полета и големи спори.

Фавус

Тази форма се е срещала в миналото. При Tinea capitis favosa в началото засегнатата кожа на капилициума е еритемна и леко залющена. Скоро след това могат да се наблюдават жълтеникави, окръглени образувания, наречени скутулуми, приличащи на семена на чушки. Те са съставени от хифи и артроспори, здраво прикрепени към подлежащия космен фоликул.

Съседните скутулуми могат да се слеят и да образуват обширни крусти. При тази форма липсва спонтанна регресия и при продължителна еволюция се стига до цикатрициална алопеция. Рядко аналогични образувания се наблюдават по гладката кожа.

Дълбока микоза на главата

Tinea capitis profunda (Kerion Celsi). Дълбоката микоза е най-тежката форма на tinea capitis. Обикновено се представя с дълбоки порести лезии, леко повдигнати над околоната кожа. Засяга най-често окосмената част на главата. Засегнатият участък е оточен, еритемен и болезнен. Космите в него могат да бъдат запазени отчасти или напълно да липсват.

От устията на разширените космени фоликули изтича гной, понякога и кръв, подобно на мед от пчелна пита (от старогр. Kerion – пчелна пита), които засъхват в обширни, дебели крустозни наслоявания. Обикновено се наблюдава една лезия, но е възможно наличие на множествени огнища. Регионалните лимфни възли са увеличени и болезнени.

Най-често тази форма се причинява от зоофилните видове Trichophiton verrucosum и Trichophitin mentagrophytes. Образуването на пустулите е резултат на възпалителния отговор към микотичните причинители, но понякога могат да се изолира и бактериален патоген.

Микоза на брадата

Tinea barbae, Sycosis barbae представлява дерматофитна инфекция, засягаща окосмената част на лицето при мъжа, причинена предимно от зоофилни и по-рядко антропофилни видове. Причинители са Trichophyton verrucosum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Trichophyton violaceum.

Боледуват предимно селскостопански работници. Засегнатите участъци са еритемни, оточни и с множество фоликуларно разположени папули и пустули. Те могат да ексудират и да образуват крусти. В засегнатите участъци космите се отскубват лесно.


С КАКВО СЕ ПРАВИ ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА ПРИ МИКОЗА НА ГЛАВАТА?

В диференциалната диагноза при микоза на брадата и главата влизат всички заболявания, които в еволюцията водят до образуване на алопетични полета с възпалителни промени по капилициума:

алопеция ареата

травматична и луетична алопеция

трихотиломания

карбункул, фурункул, абсцес


КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА ПРИ МИКОЗА НА ГЛАВАТА?

Диагнозата се поставя въз основа на оглед, както и чрез взимане на материал и директна микроскопия, посявка на хранителна среда на Sabouraud.


КАК СЕ ЛЕКУВА МИКОЗА НА ГЛАВАТА?

Състоянието изисква системно и локално лечение, след депилация. Прилагат се антимикотични препарати от различни фармакологични групи, най-често итраконазол, кетоконазол, тербинафин и гризеофулвин.