КАКВО Е ЛИПОМ?

Липом е доброкачественото новообразувание на мастната тъкан. Засягат се всички части на организма, където има мастна тъкан. Доброкачествените новообразувание се характеризат с това, че не метастазират, нарастват бавно и са обикновено капсулирани. Липома е най-честото доброкачествено новообразувание от мезенхимен произход.


КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЛИПОМИ?

Етиологията е неизяснена. Предполага се наследственост. Смята се, че и травмата е фактор за развите на липом – посттравматичен липом.


КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ПРИ ЛИПОМ?

Най-честите места, където се образуват липоми са шия, корем, бедра, гръб, седалище, при жените и в бюста. Оплакванията при липома обикновено липсват, тъй като доброкачественото новообразувание е малко, не нараства на големина, най-често сс размери от 2 до 10 см.

Обикновенно се търси лекарска помощ, след като пациента си напипа бучка с мековата консистентия, която е подвижна. Само големите липоми могат да повлият функцията на някой околен орган чрез притискане. Съществува състояние, при което се развиват множество липоми в организма – множествена липоматоза.

Липома е съставен от мастни клетки с големи размери. Когато редом с мастните клетки са силно разрастнали и кръвоносни съдове се говори за ангиолипом, а при разрастнала съединителната тъкан се говрори за фибролипом.

Характерно за липома е, че той е капсулиран. Когато е без капсула, липома разраства в околната съденителна тъкан. В такъв случаи е по-трудно отстраняването му.

Особен вариант е липом на челото. Той се разполага в и под мускулус фронталис. Отстраняването му изисква значителни умения.

Липомите се разграничават от атеромите, по това, че надлежащата кожа е непроменена и тумора не е срастнал със нея.


КАКВО Е ЛЕЧЕНИЕТО НА ЛИПОМИТЕ?

Лечението на липома включва оперативното му премахване, в случай, че е с големи размери и притиска околните тъкани или е раположен на място, което загрозява външния вид. Оперативните методики за отстравяването на липом са ексцизия и липосукция.