КАКВО Е ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ?

Еритема ануларе, Erythema annulare, Erythema annulare centrifugum, е полиетиологична алергична реакция със склонност към рецидивиране и се представя като периферно нарастващ пръстеновиден еритем.


КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА НА ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ?

В много случаи причините за появата на Erythema annulare остават неизяснени. Най-вероятно се касае за алергична реакция, предизвикана от полиетиологични фактори:

Инфекции - вирусни, бактериални, микобактериални, микотични, кандидозни, хелминтни, както,  фокални инфекции.

Ухапване от насекоми, кърлежи, паяци.

Медикаменти - пеницилин,  салицилати, антибиотици, антималарици и др.

Храни – риба, синьо сирене и др.

Бременност.

Автоимунни заболявания, като болести на щитовидната жлеза, синдром на Сьогрен.

Злокачествени тумори - левкемия, Ходжкинов и неходжкинов лимфом, миелома мултиплекс, карцином простатата, яичника и на гърдата, на  стомашно-чревния тракт, панкреаса, белите дробове и др.


КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ПРИ ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ?

Erythema annulare centrifugum се характеризира с еритемни, ануларни или полициклични лезии, които нарастват ексцентрично, като могат да достигнат до 20 см. в диаметър, разчленяват се и изчезват. Обривите са асимптоматични или леко сърбящи. 

Няколко ануларни лезии могат да се слеят при периферното си нарастване и да се образуват полициклични и гирляновидни лезии. Лезиите персистират от няколко часа до няколко дни, рядко до 2-3 седмици. 

След няколко дни, седмици или месеци тези изменения могат да се появят отново, като следват същия ход. Обикновено заболяването може да трае с периоди на ремисии и акзацербации около една година.                              

Понякога розовите пръстени могат да имат леко надигнати ръбове, а постепенно избледняващият център може да се пигментира и да се покрие с дребни сквами. При някои пациенти еритемът е с уртикариален характер и се придружава от силен сърбеж. 

Слънчевата експозиция или травма може да провокира появата на нови лезии. Състоянието се наблюдава при пациенти от всички възрасти, но е по-често при мъже. Кожните изменения се локализират най-често по тялото и крайниците, но може да се засегнат и лицето и капилициума. Не се засягат дланите и ходилата.

Erythema gyratum perstans представлява особен вариант на erythema annulare centrifugum, която се появява непосредствено след раждането и се среща в няколко члена от дадена фамилия (Erythema annulare familiale). Унаследява се автозомно-доминантно.


КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА ПРИ ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ?

Поради полиетиологичният характер на ериме ануларе, изследвания се правят като за хронична уртикария. Търсят се и данни за наличие на неоплазма. Диагнозата се поставя клинично и след кожна биопсия.                                                                 

Хистопатологично е налице периваскуларен инфилтрат в дермата, съставен от лимфоцити, но също и от хистиоцити и еозинофили, с едем на съдовия ендотел и отлагане на липиди - т.е. данни за васкулит.


С КАКВО СЕ ПРАВИ ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА ПРИ ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ?

Диференциална диагноза се прави с други ануларни еритеми, питириазис розеа, сифилис, уртикария, Erythema exsudativum multiforme, Dermatitis herpetiformis, Granuloma anulare, саркоидоза, псориазис.


КАК СЕ ЛЕКУВА ЕРИТЕМА АНУЛАРЕ?

Локалното лечение на Erythema annulare е с кортикостероидни кремове, а общото - кортикостероиди, антихистаминови препарати, метронидазол, еритромицин и други средства, свързани с етиологията.