КАКВО Е ДЕРМАТИТИС ХЕРПЕТИФОРМИС?

Херпетиформеният дерматит (Dermatitrs herpetitoruis) е везикуло-булозно, хронично-рецидивиращо, автоимунно заболяване на кожата, което се свързва с глутен-чувствителна ентеропатия и засяга предимно млади хора.

Характеризира се с групирани, симетрично разположени екскориации, еритематозни уртикариални плаки, папули с везикули и силен сърбеж.

Заболяването е описано за първи път от Дюринг, поради което се нарича още и Болест на Duhring, Morbus Duhring.


КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА НА ДЕРМАТИТИС ХЕРПЕТИФОРМИС?

Дерматитис херпетиформис се среща у генетично предразположени индивиди и унаследяването му е свързано с HLA-системата. Доказано е, че в основата на заболяването стои свръхчувствителност към глутен от житните растения, постъпил с храната.

Това предизвиква образуването на IgA антитела в чревната лигавица, които в последствие се отлагат в дермалните папили, където се образуват имунни комплекси. Те привличат имунни клетки и настъпва разцепване на горната дерма под базалната мембрана с образуване на мехурчета и мехури.


КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ПРИ БОЛЕСТТА НА ДЮРИНГ?

От дерматитис херпетиформис страдат предимно млади индивиди. Появява се силно сърбящ полиморфен обрив, който се локализира симетрично предимно по екстензорните части на крайниците, гърба и седалището. Обривите са везикули върху еритемна основа, подобно на херпес.

Типичните кожни лезии са полусверични и плътни при натиск. Често са налице папули и уртики. Мехурите обикновено се разкъсват при разчесване и техният ексудат засъхва, като се образуват крусти. Лигавиците не се засягат. Еволюцията е хронична с периоди на затишие и обостряне, което може да продължи с години.

При повечето болни се наблюдава глутен-чувствителна ентеропатия, като нейния основен симптом е мастни капки по изхожданията поради нарушеното смилане на мазнините, както и дефицит на желязо, витамин В11 и В12. Голяма част от болните показват свръхчувствителност към йодни препарати и халогенни елементи.


С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРКА БОЛЕСТТА НА ДЮРИНГ?

Диференциална диагноза се прави с булозен пемфигоид, еритема мултиформе, линеарна IgA дерматоза, контактен дерматит.


КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА МОРБУС ДЮРИНГ?

За поставяне на диагнозата се прилага цитодиагностика (проба на Тцанк), кожна биопсия, директна и индиректна имунофлуоресценция.

За доказване на глутеновата ентеропатия се извършва тънкочревна биопсия. Прави се и епикутанна и перорална проба с йодни съединения.

Хистологичният анализ на биопсични проби разкрива струпване на неутрофили в дермалните папили - абсцеси на Pierrat, оток и оформяне на субепидермален мехур. Имунофлуоресцентно се наблюдава гранулирано отлагане на IgA и C3 на върха на дермалните папили.


КАК СЕ ЛЕКУВА ДЕРМАТИТИС ХЕРПЕТИФОРМИС?

Прилагат се локално кортикостероидни кремове и системно сулфони. Провежда се безглутенова диета - избягват се храни и хляб, приготвени от ръж, жито и овес. Необходимо е да се избягва използването на йод и халогенни елементи (йодирана сол) и др.