КАКВО Е ГРАНУЛОМА АНУЛАРЕ?

Гранулома ануларе (Granuloma annulare) е кожно заболяване, характеризиращо се с грануломатозно възпаление и протичащо с  папули и ануларни (пръстеновидни) плаки. Засягат се млади хора, като лезиите се разполагат обикновено по китки и ходила.


КАКВА Е ЕТИОЛОГИЯТА НА ГРАНУЛОМА АНУЛАРЕ?

Етиологията и патогенезата на заболяването не са   добре проучени. Granuloma anulare се свързва със състояния като туберкулоза, травми, ухапване от насекоми, ваксинации, вирусни инфекции, хепатит, слънчева експозиция и др. 

В някои случаи значение има и генетичната предиспозиция. Заболяването може да се асоциира, особено при генерализираните форми с диабет и болести на щитовидната жлеза, а при по-възрастни пациенти и с висцерална неоплазма.


КАКВИ КЛИНИЧНИ ФОРМИ СЪЩЕСТВУВАТ?

Локализирана форма.  Обхващат се главно ходилата, глезените, долните крайници,  китките и пръстите. Това е най-често срещаната форма. Лезиите са с телесен , червено-кафяв или ливиден   цвят, 1 до 5 см в диаметър и с тенденция за периферен растеж. Образуват се  подредени в окръжност близко разположени плътни папули с гладка повърхност. Обикновено няма субективни оплаквания.

Генерализирана форма. Засягат се тялото, крайниците, лицето, скалпа, дланите и ходилата. Лезиите са отделно стоящи или групирани в пръстеновидни плаки папули.

Подкожна форма - характерна е за децата. Налице са асимптоматични твърди възли в подкожната тъкан или дълбоката дерма. Откриват се по глезените, задните части и  дорзалната повърхност на стъпалата, ръцете, скалпа и клепачите.

Перфоративна форма - може да бъде локализирана по дорзалната повърхност на ръцете и пръстите или генерализирана по тялото и крайниците. Появяват се повърхностни папули, които понякога секретират и зарастват с цикатризиране.

Дъгообразна еритема - рядка форма, при която се формират големи, хиперпигментирани части от пръстени с централно просветление.


КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА  ГРАНУЛОМА АНУЛАРЕ?

Диагнозата се потвърждава чрез кожна биопсия. Хистологично се установява дегенерация на колагена в отделни участъци и грануломатозно възпаление от палисадно подредени хистиоцити и инфилтрат, съставен от лимфоидни клетки и фибробласти. В така оформеният палисаден гранулом може да се отложи муцин.


КАКВО Е ЛЕЧЕНИЕТО НА ГРАНУЛОМА АНУЛАРЕ?

Локализираната форма показва тенденция към спонтанно преминаване. Лезиите се третират с локални кортикостероиди или чрез  криотерапия с течен азот. Генерализираната форма се повлиява с перорални кортикостероиди, изотретиноин и фототерапия с псоралени.


КАКВА Е ПРОГНОЗАТА НА ГРАНУЛОМА АНУЛАРЕ?

Повечето случаи преминават без лечение в рамките на две години. Понякога пръстеновидните лезии се задържат по-дълго.