КАКВО ПРЕДСРАВЛЯВАТ ВИРУСНИТЕ БРАДАВИЦИ?

Брадавиците (Verruca vulgaris, Wart) са образувания по кожата, причинени от човешки папиломен вирус (HPV). Въпреки, че са заразни, бикновено засягат само един член от семейството, както и само една част от тялото – например ръцете или краката.


КАКВИ ВИДОВЕ БРАДАВИЦИ ИМА?

Срещат се няколко вида брадавици:

Обикновени брадавици (Verrucae vulgares). Разполагат се най често по пръстите и крайните участъци на ръцете и краката, където кръвообращението е по–забавено. Представляват плътни, надигнати туморчета с неравна повърхност, по която се наблюдават тъмнокафяви петна, подредени като мозайка.

Нишковидни брадавици (Verrucae filiformes). Срещат се по лицето и клепачите, при мъжете и в областта на брадата. Те са по–тънки и издължени.

Брадавици по ходилата (Verrucae plantares). Това са болезнени образувания, покрити с дебел хиперкератотичен слой, който маскира брадавицовидната им повърхност. Някои ги наричат кокоши тръни, но с това название се наричат и мазолите. Отличаването им от мазолите става след изрязване на хиперкератотичните наслоения, при което при мазола (клавус) се открива център от рогова материя (т.нар. жило). При брадавиците се откриват папилите с точковидно кървящи капиляри.

Брадавици по лигавицата на устата и по езика. Те са единични и във вид на плаки, сходни с островърхите кондиломи.

Плоски брадавици (Verrucae planae) – те са плоски образувания кафеникави или с цвета на околната кожа, които могат да се наблюдават навсякъде по тялото, но най-често са по лицето и гърба на ръцете. Имат тенденция за бързо разпространие в съседство и затова често са множествени. Срещат се предимно при деца и млади хора.


КАК СЕ ЛЕКУВАТ БРАДАВИЦИТЕ?

Най–често се използва криотерапия с течен азот, по–рядко електрокоагулация или изрязване.