КАКВО Е БОЛСЕСТ ОТ ОДРАСКВАНЕ ОТ КОТКА?

Болест от котешко одраскване, Фелиноза, Fellinosis, Cat-scratch disease, Доброкачествена лимфоретикулоза, Lymphoreticulosis benigna е остро инфекциозно заболяване, което се причинява от Bartonella henselae. Заболяването се среща най-често при деца, след ухапване или одраскване от домашна котка, по рядко куче.

Фелинозата е разпространена навсякъде по света, но се среща по-често в топли и влажни климатични райони. Резервоар на инфекцията са домашните котки. Инфекцията при котките е безсимптомна. При тях причинителят предизвиква бактериемия без клинични прояви.


КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ПРИ БОЛСЕСТ ОТ ОДРАСКВАНЕ ОТ КОТКА?

На мястото на одраскването или ухапването, след инкубационен период от 1 до 2 седмици, се появява първичен афект - зачервена драскотина, папула или пустула с диаметър от 0,5 до 1 см, която улцерира. Наблюдава се изразен регионален лимфангит и лимфаденит.

Основният клиничен белег е регионалната лимфонодулопатия. Най-често е локализирана в аксиларната, кубиталната, шийната и супраклавикуларната области. По-рядко се уголемяват субмандибуларните и периаурикуларни лимфни възли.

Понякога те може да супурират или образуват фистули, които се дренират през кожата. При малка част от болните има леко неразположение, субфебрилитет, главоболие. Без лечение за около 1 месец настъпва оздравяване.

Лабораторно се установява лека преходна левкоцитоза с неутрофилия и еозинофилия.


КАК СЕ ЛЕКУВА БОЛСЕСТТА ОТ ОДРАСКВАНЕ ОТ КОТКА?

Стандартната терапия включва доксициклин, макролиди или хлорамфеникол перорално.