Д-р Гаров (дерматолог Пловдив)


1992 г. 

1992 - 1994 г. 

Дерматолог в Трета Градска Болница – Пловдив.

 1994 - 2011 г.

Главен асистент в Медицински Университет Пловдив, Клиника по кожни и венерически болести. Завежда  сектор по полово предавани болести към

 1997 г.

Придобива специалност по кожни и венерически болести.    

Започва частна практика.

2012 - 2016 г.

 

Вземал е участие в множество международни и национални дерматологични конгреси и конференции.