Д-р Гаров (дерматолог Пловдив)


1992 г.

1992 - 1994 г.

Дерматолог в Трета Градска Болница – Пловдив.

1994 - 2011 г.

Главен асистент в Медицински Университет Пловдив, катедра по кожни болести.

1997 г.

Придобива специалност по кожни и венерически болести.

1997 г.

Започва частна практика.

2010 г.

Придобива квалификация Магистър по здравен мениджмънт.

2012 - 2016 г.

Управител на ДКЦ Изток – Пловдив.

Завеждал е сектор по полово предавани болести към Медицински Университет – Пловдив

Вземал е участие в множество международни и национални дерматологични конгреси и конференции.